Jelentkezz május 31-ig képzésünkre.

Segítünk, hogy segíthess.

Tanulj és szerezz diplomát teológiai és keresztény szemléletű képzéseinken!

  • Elismert, akkreditált diploma
  • Államilag támogatott, nappali és levelező tagozat
  • Interaktív, gondolatébresztő és gyakorlatias órák
  • Befogadó, sokszínű és támogató közösség

Lelkészképzés

Nem csak leendő lelkészeknek: akkor is ajánljuk, ha szeretnél mélyebbre ásni a Biblia és Jézus tanításában. Ha szeretnél inspirálódni és megtanulni ezt továbbadni.

Ha kész vagy odaszánni magad a keresztény egyház szolgálatára, mert hiszel abban, hogy Jézus Krisztus a benne hívő tanítványok közösségébe hívja az embereket.

 

Érettségivel rendelkezőknek

A Biblia igazságai mellett az újszövetségi alapú, pünkösdi-karizmatikus gyülekezeti szolgálatot ismerjük meg és sajátítjuk el.

 
Keresztény szemléletű coaching

A coaching gyakorlati tárgyai mellett alapos teológiai ismeretekre és kutatási ismeretekre teszünk szert.

 
Keresztény szemléletű coaching és vezetés

Arról tanulunk és szerzünk közösen tapasztalatokat, hogyan lehet a Szentlélek segítségével új tüzet szítani az általunk vezetettek életében.

Pasztorálpszichológia képzések

Ha nem csak látod azokat a lelki bajokat, amelyek boldogtalanná teszik az embereket, hanem segíteni is szeretnél. Hisszük, hogy a Biblia igazságai inspirálják a korszerű lelkigondozást is.

Hiteles, gyakorló lelkigondozóktól, őszinte és szeretetteljes légkörben tanulhatsz és fejlődhetsz.

 

Érettségivel rendelkezőknek

Olyan lelkigondozói szakembereket szeretnénk képezni, akik szolgálatuk révén Jézus Krisztus szabadítását inspiráló módon képviselik.

 
Pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás

Azoknak ajánljuk, akiknek meggyőződésük az, hogy a korszerű lelkigondozást a Biblia örökérvényű igazságainak kell inspirálniuk.

 
Pasztorálpszichológiai szakreferens

A lelkigondozói szakembereket arra képezzük, hogy képessé váljanak az életvezetési krízisben hozzájuk fordulóknak a Krisztus Jézusban nyújtott szabadítást közvetíteni.

Hitoktató képzések

Hiszed, hogy a Biblia történetei ma is élettel teli, korszerű üzeneteket hordoznak? Az egyik legnagyobb kihívás ezek átadása a gyermekek és ifjúság felé.

Ha elkötelezett vagy a következő nemzedék bibliai tanításában, várunk hitoktató képzéseinkre!

 

Érettségivel rendelkezőknek

A gyülekezetekben jelenlévő ill. a közoktatásban elérendő gyermek és ifjúsági korosztály tanítására alkalmas teológusok képzése, akik egyben alkalmasak a Hit- és erkölcstan iskolai rendszerű oktatására is.

 
Mindenkinek!

Képzésünk azokat a keresztényeket célozza meg, akik gyermekek, tizenévesek és fiatal felnőttek krisztusi erkölcsre való nevelését tekintik elhívásuknak. Ajánljuk, ha lelki vezetői tevékenységed során szolgálatkészséged hozzáértéssel kívánod párosítani.

 
BA diplomával rendelkezőknek

Célunk olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető módszereinek ismerete révén és hitéleti és hittanári ismeretek birtokában képesek a hitoktatási feladatok ellátására.

Keresztény szemléletű coaching és vezetés

Ha vezetőként szeretnél másoknak hatékonyabban segíteni.

Magyarországon egyedülálló szakirányú továbbképzés és mesterképzés a Pünkösdi Teológiai Főiskolán.

 
Keresztény szemléletű coaching (specializáció)
Diplomával jelentkezhetsz, a coaching gyakorlati tárgyai mellett alapos teológiai ismeretekre is szert teszel majd.
Bibliai és tudományos szempontok szerint is reflektálhatsz a legújabb világi és egyházi vezetési módszerekre, technikákra.
Négy félév, 120 kredit, nemzetközileg akkreditált MA oklevél.
 
Keresztény szemléletű coaching és vezetés
Diplomával jelentkezhetsz, kizárólag gyakorlati tárgyakat fogsz tanulni.
A coaching képzés mellett menedzsment készségeket is elsajátíthatsz. Két félév, 60 kredit, államilag elismert oklevél.
 
Érettségivel rendelkezőknek
Érettségivel is jelentkezhetsz, kizárólag gyakorlati tárgyakat fogsz tanulni.
A coaching képzés mellett menedzsment készségeket is elsajátíthatsz.
Két féléves képzés, amelyek közül akár csak az egyiket is elvégezheted. A vizsgakövetelmény teljesítésével vagy anélkül is részt vehetsz a képzésen.
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (ÚJ!)

Ha elkötelezett vagy a következő nemzedék, a gyermek és ifjúsági korosztály segítésében, várunk szakirányú továbbképzésünkre!

BA vagy MA diplomával rendelkezőknek

A képzés célja

A gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciájának, identitásának fejlesztése.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

Jogi ismeretek, Szociálpolitika, Szociális munka, Gyermek- és ifjúságvédelem, Speciális tanácsadási technikák.

Szeretnéd tudni, hogy milyen munkakörök betöltésére képesít ÚJ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÜNK?  

Család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ – magasabb vezető/vezető 

Gyermekotthon – magasabb vezető/vezető

Nevelőszülői hálózat – magasabb vezető/vezető és gyermekvédelmi ügyintéző

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat – magasabb vezető/vezető, bizottsági családgondozó, gyermekvédelmi gyám, közvetítő, elhelyezési ügyintéző

Megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság – vezető

Család- és gyermekjóléti központ – esetmenedzser, tanácsadó, szociális asszisztensBölcsődei ellátás, Alternatív napközbeni ellátás – koordinátor

Helyettes szülői hálózat – magasabb vezető/vezető, helyettes szülői tanácsadó

Gyermekek átmeneti otthona – nevelő, családgondozó

Családok átmeneti otthona – családgondozó

Szerezz 4 év alatt két államilag elismert oklevelet! A BA képzés specializációján elvégezheted a Gyermek és ifjúságvédelmi szakirányú továbbképzés első két félévének tárgyait és megszerezheted a képzésbe való belépéshez szükséges szakmai gyakorlatot. CSAK a PTF-en! 

PTF Mindenkinek

Kövesd nyomon meghirdetett tréningjeinket, konferenciáinkat!

 A Pünkösdi Teológiai Főiskola bármely coaching képzésén végzett hallgatójának a továbbképzés lehetőségét valamint a fejlődést biztosító szakmai közösséget szeretnénk felkínálni.
A coaching ráépítő tréningek minden őszi félévben négy alkalommal, a szorgalmi időszak hónapjainak harmadik hétvégéin kerülnek megtartásra.

Nézd meg a részleteket!

A szakmai napok félévente négy alkalommal, a szorgalmi időszak hónapjainak harmadik hétvégéin kerülnek megtartásra.

 

Nézd meg a részleteket!

Miért érdemes nálunk tanulnod?

Hit, tudomány, közösség. Mindháromra kiemelt figyelmet fordítunk tanulmányaid alatt.

Hit. Oktatóink biblikus és Szentlélekkel teljes teológiát tanítanak és ennek megfelelően élnek.
Az imádkozás és a dicsőítés fontos részét képezi a főiskolai életnek.

Tudomány. Isten Igéjét, Isten és az ember viszonyát tudományos igényességgel és odafigyeléssel közelítjük. Évente adunk ki könyvet, több konferenciát szervezünk.

Közösség. Hallgatóink őszinte, szeretetteljes és fiatalos közösséget alkotnak. Rendszeresen szerveznek közös programokat – kezdve a gólyatábortól, a közös áhitatokig és dicsőítő estekig.

Mit mondanak hallgatóink?

"Ez az Élő Istenről szóló ismeret, és ezáltal a Vele való személyes kapcsolatom is tud mélyülni. Szeretettel ajánlom a Pünkösdi Teológiai Főiskola BA-képzését." Butor Adrián is idén szerezte diplomáját, 70 másik hallgatóval együtt. Nézd meg a videót, és tudd meg, kinek ajánlja a PTF lelkészképzését. Ha kedvet kaptál, nézd meg képzéseinket, és válaszd a hozzád illőt augusztus 25-ig! RÉSZLETEK: http://kepzesek.ptf.hu

Posted by Pünkösdi Teológiai Főiskola on Saturday, August 6, 2016

"Ez az Élő Istenről szóló ismeret, és ezáltal a Vele való személyes kapcsolatom is tud mélyülni. Szeretettel ajánlom a Pünkösdi Teológiai Főiskola BA-képzését." Butor Adrián is idén szerezte diplomáját, 70 másik hallgatóval együtt. Nézd meg a videót, és tudd meg, kinek ajánlja a PTF lelkészképzését. Ha kedvet kaptál, nézd meg képzéseinket, és válaszd a hozzád illőt augusztus 25-ig! RÉSZLETEK: http://kepzesek.ptf.hu

Posted by Pünkösdi Teológiai Főiskola on Saturday, August 6, 2016
"Itt az egységet élem meg, nem a szétválasztottságot"

"Én katolikus háttérből jövök. Abban, hogy itt sok mindenkivel találkozom, az egységet élem meg. Református lelkész is van a csapatunkban, kisegyházakból is vannak, és nyilván a pünkösdi egyházból is. Ezért akik az egységet keresik, azoknak ajánlom." Csiky Eszter, a Keresztény szemléletű coaching és vezetés hallgatója a Pünkösdi Teológiai Főiskolan. Nézd meg, mit mond a képzésről és jelentkezz Te is ide kattintva: http://coaching.ptf.hu

Posted by Pünkösdi Teológiai Főiskola on Monday, May 8, 2017

"Azért jelentkeztem a pasztorálpszichológiai képzésre, mert a gyülekezeti szolgálatban sok emberrel találkozom – a hiányok sírnak a szívekben. Úgy gondoltam, hogy a jó lenne, ha a segítő szolgálatban magam is hatékonyabb tudnék lenni." Molnárné Szabó Judit egyike volt az idén diplomát szerző 71 hallgatónknak. Nézd meg a videót, és tudd meg, miért ajánlja a PTF pasztorálpszichológia képzését Neked, aki segíteni szeretnél. Ha kedvet kaptál, nézd meg képzéseinket, és válaszd a hozzád illőt augusztus 25-ig! RÉSZLETEK: http://kepzesek.ptf.hu

Posted by Pünkösdi Teológiai Főiskola on Friday, August 5, 2016

"Úgy gondoltam, hogy számomra ez lehet a legoptimálisabb választás középiskola után. Életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy a PTF-et választottam. Istenről tanulhattam, Istenről tanulhatok és ezt alkalmazhatom a szolgálatomban is." Patkás Tamás Tivadar egyike volt az idén végzett, és diplomát szerzett 71 hallgatónknak. Nézd meg a videót, és tudd meg, kinek ajánlja a PTF lelkészképzését! Ha kedvet kaptál, nézd meg képzéseinket, és válaszd a hozzád illőt augusztus 25-ig! RÉSZLETEK: http://kepzesek.ptf.hu

Posted by Pünkösdi Teológiai Főiskola on Monday, August 1, 2016
"Tegyük fel a kérdést: mit tenne most a szeretet?"

"Az óráink egészen elképesztőek. Az a szeretet és nyitottság, ami az órákon van. Mindenkiben ott van a fejlődési vágy. Mindenki hozza a saját puttonyában lévő tudást és a tanáraink elképesztő módon képesek ezt a tudást közkinccsé tenni." Mi kell a jó döntéshez? Kinek ajánlja a keresztény szemléletű coaching és vezetés képzésünket Kovács Péter? Nézd meg és jelentkezz Te is május 31-ig: http://coaching.ptf.hu

Posted by Pünkösdi Teológiai Főiskola on Friday, May 5, 2017
Tanáraink az oktatási területükön magas tudományos szinten vannak. Az órákon őszintén, nyíltan lehet kérdezni, olyan dolgokról amelyeket nem értünk, és készségesen válaszolnak. Szívből hálás vagyok Istennek, hogy itt tanulhatok.
antoni-pal-velemeny
Antóni Pál
Nappali tagozatos lelkész hallgató
Kivétel nélkül alig várjuk mindannyian, hogy ismét elérkezzen az a hétvége, amikor közösségben lehetünk. Számomra ez az első iskola, amit nem "kötelességből" hanem szívből, saját akaratomból, választottam, és ahová nagyon vágyódom, minden alkalommal. Ezt az érzést neked is meg kell tapasztalnod!
photo
Takácsné Hegedűs Hajnalka
Levelező tagozatos hallgató
A PTF kiváló eszköz ahhoz, hogy el tudjunk mélyedni Isten tanulmányozásában. Életem szerves részét alkotja a PTF-en töltött idő, itt új Istenképet kaptam.
patkas-tamas-ptf
Patkás Tamás Tivadar
Nappali tagozatos lelkész hallgató
Korábban sosem gondoltam volna, hogy teológián oktassak, de mióta itt vagyok a PTF-en, úgy érzem, hogy ez Istentől kapott küldetésem. Úgy érzem, a helyemen vagyok.
rozgonyi-botond-ptf-tudomany-kepzes
Rozgonyi Botond
Főiskolai adjunktus

Jelentkezz képzéseinkre!